عنوان : فراخوان سومین دوسالانه‌ ملی معماری، شهرسازی و طراحی داخلی ایران

تاریخ انتشار : 24 می 2018

نوشته شده توسط : مدیر سایت

سومین دوسالانه‌ ملی معماری، شهرسازی و طراحی داخلی ایران با عنوان “قضاوت آینده” فراخوان برگزاری داد. این دوسالانه از سوی موسسه فرهنگی هنری “هنرمعماری” برگزار می‌شود . شهریار خانی‌زاد و علیرضا عظیمی حسن‌آبادی به ترتیب دبیر و مشاور عالی اجرایی دوسالانه هستند. این دوسالانه در بخش‌های چهارگانه نشان دکتر علی‌اکبر صارمی،نمایشگاه آثار منتخب معماری، شهرسازی و طراحی داخلی ایران بین سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷ (اجراشده و نشده)، جایزه‌ ملی نقد معماری ایران و مسابقه‌ طراحی معماری اکوکمپ آموزشی ـ تفریحی در بندر تاریخی کنگ پیش بینی شده است. مهلت ارسال آثار تا ۱۵ مرداد ماه سال ۹۷ میباشد.

اهداف سومین دوسالانه:
• اشاعه ی فرهنگ و الگوسازی در حوزه ی فعالیت های صنفی معماران
• ایجاد فضای رقابتی بین معماران در چارچوب اهداف انسان دوستانه
• ارائهی گزارشی از روند پیشرفت معماری کشور در دو سال اخیر
• تمرینی برای ایجاد شجاعت نسبت به ورود به عرصه های نو در بین دانشجویان معماری و کشف و معرفی استعدادهای این قشر از معماران
• تشویق، ایجاد انگیزه ی درونی و الگوسازی برای رقابت سالم در بین منتقدین، نظریه پردازان و دانشجویان معماری
• تربیت معمار ــ منتقد
• ترویج واقعیت گرایی در معماری ایران
• تشویق به انجام مطالعات بنیادین و میدانی قبل از آغاز طراحی
• ترغیب معماران به طراحی زمینه گرا، خصوصاً در بسترهای کمتر شناخته شده
• جلب توجه جامعه ی محترم معماری به مطالعه ی ارزش های معماری جنوب کشور
• معرفی ارزش های فرهنگی، تاریخی و هنری بندر کنگ

بخش یک: نشان دکتر علی اکبر صارمی:
معماری حقیقی، محصول جوشش درونی معمار در پاسخ به نیازهای جامعه است. معماریِ متعهد، تبلور احساس مسئولیت اجتماعی معمار نسبت به جامعه و سرنوشت و آینده ی آن است. دوساالنه ی ملی معماری، شهرسازی و طراحی داخلی ایران باید بر محور عدالت و اخالق حرفه ای حرکت نماید که اگر این ارزش در دوساالنه کمرنگ شود، دیگر هیچ چیزی ارزش ایستادن و مبارزه بر سر این گذرگاه مهم تاریخی را ندارد. برهمین اساس از دوره ی دوم دوساالنه، نشانی به پاس قدردانی معنوی از دست اندرکاران حرفه تعریف و تبیین گردید. این نشان به پاس سال ها خدمت صادقانه، آموزش متعهدانه، تالش مجدانه و راهنمایی های پدرانه ی معلم اخالق، دکتر علی اکبر صارمی، مزین به نام ایشان گردیده است.
• نحوه ی مشارکت:
برندگان این نشان بدون اطالع قبلی، تحت نظر کمیته ای متشکل از مسئولین سیاست گذاری و اجرایی دوساالنه به منظور انجام تحقیقات پنهانی بوده اند. تحرکات افراد توسط نیروهای اجرایی و گمنام مورد اعتماد دبیرخانه، تحت تحقیق قرار گرفته و کمیته ای عالی، مستقر در هنرمعماری نسبت به بررسی گزارش ها و افراد اقدام می نماید. این دبیرخانه و کمیته ی حاکم همچنین آماده ی دریافت گزارشات مردمی نیز است. ما موارد معرفی شده توسط مخاطبین را تحت چتر اطالعاتی خود قرار داده و در مورد آنان تحقیقات الزم را به سرانجام خواهیم رساند. داوطلبین نیز می توانند با ارسال رزومه به این دبیرخانه، ما را از اقدامات خود آگاه سازند. دبیرخانه و کمیته ی عالی موظف هستند به کلیه ی پیشنهادات مأخوذه رسیدگی نمایند و در صورت لزوم با تعامل و تحقیق، صالح ترین معمار را برای انتخاب خود معرفی نمایند.
• داوران:
کمیته ی عالی انتخاب برنده ی نشان دکتر علی اکبر صارمی متشکل است از بانو هایده حائری)همسر جناب آقای دکتر علی اکبر صارمی(، علیرضا قهاری)برنده ی دوره ی قبلی نشان دکتر علی اکبر صارمی(، علی تمیز کار، مدیر عامل شرکت رویا طرح داخلی، یک نفر نماینده ی تیم تحقیقات و یک نفر نماینده ی هنرمعماری. این کمیته به مرور زمان با اضافه شدن برندگان دوره های جدیدتر به حدنصاب جمعیتی خود خواهد رسید. دبیرخانه ی دائمی این کمیته، دفتر مؤسسه ی هنرمعماری می باشد.
• جایزه:
برنده ی نشان دکتر علی اکبر صارمی، مفتخر به دریافت نشان منقوش به نیم رخ دکتر علی اکبر صارمی)عضو جاویدان شورای عالی هنرمعماری(و گواهی رسمی، خواهد گردید. این فرد در کتاب جامع دوساالنه که به همین منظور چاپ خواهد گردید معرفی خواهد شد. این فرد همچنین در فصلنامه ی هنرمعماری)ویژه نامه ی دوساالنه( ودر پورتال رسمی نشان در وبسایت هنرمعماری معرفی خواهد شد و صفحه ی اختصاصی او طراحی و اجرا خواهدشد. او همچنین به عضویت دائمی کمیته ی عالی، جهت انتخاب برنده ی نشان دکتر صارمی در دوساالنه های بعدی درخواهد آمد.

بخش دوم: نمایشگاه آثار برتر اجرا شده و نشده در دوسال اخیر:
کلیه ی آثار اجرا شده و نشده ی کشور طی دو سال اخیر )از مهر ۱۳۹۵ تا مهر ۱۳۹۷ )که طراحی یا اتمام اجرای آنها در این بازه بوده است امکان حضور در این بخش را دارند. این آثار توسط داوران مخصوص این بخش که از معماران دارای تجربه در حرفه هستند داوری شده و منتخبین در نمایشگاه هایی نمایش داده خواهند شد. منظور از نمایشگاه در این بخش از فراخوان، مجموعه ی نمایشگاه هایی است که با هماهنگی و همکاری برگزار کننده با دیگر نهادها و مؤسسات عملیاتی خواهند شد. تالش می گردد این نمایشگاه ها در طی نه ماه، از مهر ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۳۹۸ در نقاط مختلف کشور برگزار گردند. هدف، اشاعه ی فرهنگ و الگوسازی در سطح کل کشور خواهد بود.
• نحوه ی مشارکت:
کلیه ی مهندسین مشاور، دفاتر معماری، معماران انفرادی، دانشجویان معماری و… جهت حضور در این بخش از دوساالنه الزم است با ارسال مدارک آثار خود به دبیرخانه اعالم حضور نمایند. مدارک باید شامل اسناد طراحی)پالن، نما و مقطع(، طرح های سه بعدی، تصاویر اجرایی و محصول نهایی)برای آثار اجرا شده( باشد که در حداکثر ۵ شیت ۵۰ در ۷۰ سازماندهی شده اند. دریافت این اسناد تنها و تنها از طریق لوح فشرده است اما پرینت نمودن فرم ثبت نام و پر کردن کامل آن برای شرکت کنندگان این بخش الزامی است. ارسال کپی کارت ملی شرکت کنندگان همراه با فرم و لوح فشرده نیزالزامی است. لطفاً قوانین عمومی دوساالنه را نیز مطالعه نموده و در نظر داشته باشید. بدیهی است دبیرخانه ی دوساالنه پس از داوری، جهت دریافت شیت چسبانده شده روی فوم برد و نمایش آنها، با منتخبین نهایی تماس خواهد گرفت. حضور در دوساالنه و نمایش آثار منتخب هیچگونه پرداخت هزینه ی مستقیم و جنبی ای برای شرکت کنندگان نخواهد داشت. معیار اصلی این بخش بصورت خالصه نمایش بخشی از هویت معماری امروز ایران در قالب اثری است که منتخب می شود. این پازل ها باید صورت معماری ایران بین سالهای ۹۵ تا ۹۷ را بسازند. ما می خواهیم بدانیم که معماری ایران در دوسال اخیر در حوزه ی طراحی معماری به چه چیزی اندیشیده است.
• داوران این بخش:
• کامبیز آرامی
• داریوش بوربور
• علی خادم زاده
• داور علی البدل: سیروس بزرگ گرایلی
• جایزه:
• کلیه ی آثار منتخب این بخش مفتخر به دریافت تقدیرنامه از دبیرخانه و هیأت داوران می گردند.
• نمایش در نمایشگاه منتخبین این بخش
• چاپ آثار در کتاب جامع دوساالنه
• چاپ آثار در فصلنامه ی هنرمعماری)ویژه نامه ی دوساالنه(
• انتشار آثار در پورتال رسمی دوساالنه
• نکته: لفظ معماری، شهرسازی و طراحی داخلی به خودی خود منظور برگزارکننده را می رساند ولیکن تأکید می گردد این بخش پذیرای کلیه ی آثار اجرا شده و نشده، خصوصاً در حوزه های مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی، طراحی شهری، معماری پایدار، انرژی در معماری، فن آوری در معماری، بازسازی پس از سانحه، معماری منظر و برنامه ریزی شهری و منطقه ای است.

جایزه ی ملی نقد معماری ایران:
با هدف تشویق، ایجاد انگیزه ی درونی و الگوسازی برای رقابت سالم در بین منتقدین و نظریه پردازان و دانشجویان معماری، این جایزه در دومین دوره ی متوالی برگزار می گردد. نقدهای ارسالی محدودیتی در سبک، محتوا، تعداد صفحات و نوع نظریه ی مطرح شده ندارند لیکن می بایست دارای ادبیات انتقادی باشند. برخی محورهای پیشنهادی دبیرخانه به شرکت کنندگان پیرامون نقدنویسی به شرح ذیل می باشند:
• روشنگری و پژوهش در قلمروی معماری سنتی ایران
• نقد معماری معاصر ایران)وضعیت موجود، نقد آن، ارائه ی راهکار و یا حتی ارائه ی معیار برای سنجش، ارزیابی یک جریان یا اثر معماری
• پژوهش انتقادی متمایز در عرصه ی معماری جهان، تبیین وضعیت ما نسبت به جهان، جهت گیری آینده
• تذکر۱ :شرکت کنندگان این بخش می توانند از اقشار مختلف استادان دانشگاه، دانشجویان و جامعه ی حرفه ای معماران و شهرسازان باشند و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.
• تذکر۲ :نقدها می توانند در نشریات مکتوب مختلف و یا رسانه های دیجیتال و خبرگزاری ها پیش از این منتشر و یا هیچ جایی)به هر دلیل( تاکنون منتشر نشده باشد. هیأت داوران در این زمینه محدودیتی قائل نیستند. نقدنامه ها حتی می توانند منحصراً برای این دوساالنه نوشته شده باشند.
• نحوه ی مشارکت:
• شرکت کنندگان این بخش ملزم به ارسال مقاالت خود در قالب فرمت )docx )در برنامه ی ورد آفیس) Word Office )و یا پی دی اف)PDF )هستند. دریافت این آثار تنها و تنها از طریق لوح فشرده است اما پرینت نمودن فرم ثبت نام و پر کردن کامل آن برای شرکت کنندگان این بخش نیز همچون تمامی بخش های دوساالنه و ارسال کپی کارت ملی ایشان همراه با فرم و لوح فشرده الزامی است. لطفاً قوانین عمومی دوساالنه را نیز مطالعه نموده و در نظر داشته باشید
داوران این بخش از دوسالانه: 
• محسن اکبرزاده
• سیامک پناهی
• محمدعلی مرادی
• داور علی البدل: پرستو پوروحیدی
• جایزه:
• کلیه ی آثار منتخب این بخش مفتخر به دریافت تقدیرنامه از دبیرخانه و هیأت داوران می گردند.
• چاپ آثار در کتاب جامع دوساالنه
• چاپ آثار در فصلنامه ی هنرمعماری (ویژه نامه ی دوسالانه)
• انتشار آثار در پورتال رسمی دوساالنه
• عضویت افتخاری نویسندگان در آکادمی بین المللی منتقدین و نویسندگان
به غیر از جوایز معنوی مذکور، دبیرخانه به منظور تشویق و تقدیر از منتقدین گرامی جوایز مادی ای را به شرح ذیل تقدیم می نماید:
• نفر نخست منتخب هیأت داوران محترم: بیست میلیون ریال
• نفر دوم: پانزده میلیون ریال
• نفر سوم: ده میلیون ریال
• تقدیر ویژه ی هیأت داوران در صورت تشخیص هر نقدنامه: پنج میلیون ریال

بخش چهارم:
مسابقه ی طراحی معماری اکوکمپ آموزشی ــ تفریحی در بندر تاریخی کنگ:
• شرح این بخش از مسابقه:
• مطالعه ی امکان سنجی اراضی پیشنهادی توسط دبیرخانه ی دوساالنه جهت طراحی اکوکمپ آموزشی – تفریحی با نگاهی بر اصول پایداری، انسان دوستانه و زمینه گرا. این اقامتگاه ضمن اینکه در خدمت گردشگران است، به صورت هسته ی فعالیت های آموزشی بندر تاریخی کنگ عمل خواهد نمود و گردشگران در این مجموعه با تاریخ، فرهنگ، سنت سکونت، معیشت و روش های بهره مندی از مواهب طبیعی )خصوصاً آب و باد( در زندگی گذشته ی مردمان این دیار آشنا خواهند شد. این اقامتگاه همچنین می تواند به صورت غیرمستقیم به نیازهای داخلی بندر کنگ و رشد ارزش افزوده ی منطقه کمک نماید. گردشگران به واسطه ی حضور در این مجموعه، کیفیت زندگی در ابعاد مختلف، در این بندر تاریخی را تجربه خواهند نمود. طرحی همخوان با زمینه ی کالبدی، اجتماعی و محیطی هدف نهایی این مسابقه است. سایت مسابقه دارای بناهای قدیمی پراکنده شامل ۱۵ آب انبار  و یک مسجد قدیمی دو طبقه است که در نوع خود منحصر به فرد است.
• برنامه ی فیزیکی:
• فضاهای اقامتی با ظرفیت اسکان ۲۰۰ نفر به صورت مجتمع یا پراکنده در سایت خشکی یا محدوده مشخص شده در دریا با توجه به الگوی معماری در بندر تاریخی کنگ ، حداکثر با مجموع مساحت ۶۰۰۰ متر مربع
• فضاهای آموزشی مرتبط با تعریف هر گروه برای بخش آموزش شامل کالس ها، کارگاه ، آمفی تاتر ،به صورت متمرکز یا پراکنده با حداکثر زیربنای ۲۵۰۰ متر مربع
• فضاهای رفاهی شامل رستوران های سنتی و مدرن ، چایخانه ، فروشگاه و … با توجه به الگوی معماری زمینه حداکثر با مجموع زیربنای ۴۰۰۰ متر مربع
• فضای نمایشگاهی روباز یا بسته با زیربنای حداقل ۱۰۰۰ متر مربع )برای این بخش از پتانسیل های کالبدی سایت می توان بهره گرفت .(
• فضای اجتماع، دورهمی و گفتگو مطابق با اقلیم و معماری زمینه با مساحت دلخواه
• فضاهای مرتبط با موضوع به پیشنهاد هر گروه طراحی در چهار چوب فرهنگ کنگ با مساحت دلخواه
• فضای پارکینگ سرپوشیده ) سقف داشته باشد( برای ۱۵۰ اتومبیل و ۱۰ اتوبوس
• اسکله تفریحی با کاربری بازی های دریایی در محدوده مقابل سایت .
داوران این بخش از دوسالانه:
• شیوا آراسته
• پیروز حناچی (مشاور مقام عالی وزیر محترم راه و شهرسازی)
• محمد حسن طالبیان(معاون میراث فرهنگیِ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری)
• وحید قبادیان
• علیرضا مشهدی میرزا
• داور علی البدل: سید هادی احمدی روئینی(مشاور سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری)
• معیارهای داوری:
معیارهای پایه :

• پایبندی به منطق انجام مطالعات علمی و روش های تحقیق
• پایبندی به منطق امکان سنجی اراضی در ارتباط با اکوکمپ ساحلی
• پایبندی به منطق طراحی کمپ آموزشی – تفریحی
• پایبندی به اصول پایداری و احیای بناها و ارزشهای تاریخی موجود در محدودهی سایت
معیارهای طراحی معماری:
• زمینه گرایی تاریخی، کالبدی، اجتماعی و فرهنگی
• دارای پتانسیل تبدیل شدن به الگو برای منطقه
• احترام به محیط مصنوع و طبیعی
• متعهد به معماری انسان دوستانه
• متعهد به جریان واقعیت گرایی در معماری
• اجرایی و اقتصادی بودن اثر
• پاسخ شفاف و منطقی به برنامه ی پروژه
• جایزه ی این بخش:
• کلیه ی آثار منتخب این بخش مفتخر به دریافت تقدیرنامه از دبیرخانه و هیأت داوران می گردند.
• چاپ آثار در کتاب جامع دوساالنه
• چاپ آثار در فصلنامه ی هنرمعماری)ویژه نامه ی دوساالنه(
• انتشار آثار در پورتال رسمی دوساالنه
• به غیر از جوایز معنوی مذکور، دبیرخانه به منظور تقدیر از معماران گرامی، جوایز مادی ای را به شرح ذیل تقدیم می نماید:
• نفر نخست منتخب داوران محترم: صد و بیست میلیون ریال
• نفر دوم: هفتاد میلیون ریال
• نفر سوم: پنجاه میلیون ریال
 ارسال آثار برای این بخش:
• مطالعات می بایست بصورت پی دی اف و بر روی لوح فشرده به دبیرخانه ارسال گردند. این مطالعات شاملمطالعات اساسی و نظری است که بصورت فایل، با فرمت مذکور، در حداکثر ۲۰ صفحه و در قطع A4 خواهد بود. شرح مختصر و مفیدی از ایده ی طراحی و چگونگی انطباق طرح با معیارهای داوری نیز در ادامه ی مطالعات می تواند ذکر شود اما نباید تعداد کل گزارش از ۲۰ صفحه بیشتر باشد. ارائه ی مطالعات و پروپوزال بدون طراحی موجب حذف اثر خواهد شد.
• فایل های طراحی، می بایست حداکثر در ۷ شیت A1بصورت عکس بر روی لوح فشرده) CD -DVD )ضبط و به دبیرخانه ی دوساالنه ارسال گردند. ارسال شاسی یا فوم برد به هیچ عنوان الزم نیست. شیت ها، شامل اسنادی می باشند که طرح را توصیف می کنند. اسنادی از قبیل پالن ها، مقاطع، نماها، پرسپکتیوها و تصـاویر سـه بعدی و نیـز تـرجـیحاً، اتودهـا و اسـکیس هـای دسـتی و دیتیل هایی که ممکن است در امر داوری و ارائه ی طرح مؤثر باشند. الزم به ذکر است مقیاس نقشه ها آزاد می باشد. تعداد تصاویر نیز محدودیتی ندارد. تشخیص روش ارائه به بهترین شکل ممکن با معمار است. الزم است نقشه ها دارای کیفیت چاپ باالیی باشند که برای این امر توصیه می گردد در حین طراحی، کیفیت خود را بر روی رزولوشن ۳۰۰ dpi تنظیم نمایید و از تکنیک های پست پروداکشن، برای ارتقای کیفی و نه تصویرسازی، بهره ببرید. ارسال ماکت اجباری نیست و امتیازی ندارد اما تأثیرگذاری آن بر داوران به جهت درک بهتر کیفیت فضا انکارناپذیر است. دبیرخانه از ماکت ها محافظت نموده و پس از داوری و در موعد مقرر با اعالم عمومی، فراخوان بازگشت ماکت ها را منتشر می کند. پس از اتمام موعد نهایی و عدم مراجعه ی طراح، برای بازپس گیری ماکت خود، مسئولیت حفظ ماکت ها با دبیرخانه نخواهد بود.
• قوانین و ضوابط ویژه ی بخش مسابقه ی طراحی:
• فاز صفر(مطالعات بنیادین) و فاز یک طراحی برای این بخش مدنظر است. ارسال برخی جزئیات ابداعی بالمانع است.
• لطفاً تصاویر خام طرح ها را نیز در فایلی جداگانه بر روی همان لوح فشرده ضبط و ارسال نمایید. عدم ارسال این فایل منجر به حذف طرح می گردد زیرا ممکن است داوران نیاز به مشاهده ی یک تصویر به صورت مجزا از کلیت شیت بندی داشته باشند و در صورت نبود این تصویر، روند داوری مختل گردد.
• مسئولیت صحت رایت لوح فشرده بر عهده ی ارسال کنندگان می باشد. توصیه می کنیم پیش از ارسال، از صحت رایت و باز شدن فایل ها در سیستم های مختلف اطمینان حاصل نمایید.
• هرگونه اقدامی که منجر به افشای هویت طراحان نزد داوران یا عموم جامعه ی معماری گردد، مانند بازنشر تصاویر اثر در فضاهای مجازی یا رسانه ها و شبه رسانه ها به اسم اطالع رسانی، به محض رؤیت توسط دبیرخانه، موجب حذف اثر توسط مسئولین دوساالنه خواهد شد. مسئولیت حفاظت از آثار و عدم نشت آن به فضای رسانه ای معماری کشور به جز دبیرخانه، برعهده ی طراحان محترم نیز است.
• به عنوان یک پیشنهاد به نظر می رسد انجام مطالعات جدی پیرامون منطقه نیاز به همکاری بین طیف وسیعی از متخصصین برنامه ریزی شهری، کارشناسان اقتصادی، میراث فرهنگی، جامعه شناسی و… دارد.
• لطفاً قوانین عمومی دوساالنه را نیز مطالعه نموده و در نظر داشته باشید.
• اطالعات علمی و مستندسازی:
• الزم به یادآوری است که کلیه ی حقوق مادی و معنوی اطالعات علمی، تحقیقات، اسناد و تصاویر مربوط به بندر تاریخی کنگ که در دوساالنه منتشر شده است، متعلق به دفتر معماری پلسارپارت (شیوا آراسته) می باشد. این اطالعات که محصول مطالعات، پروژه ها و آثار طراحی شده توسط این دفتر در بندر تاریخی کنگ است، با سخاوتمندی به دبیرخانه برای برگزاری دوساالنه ارائه شده است که بدینوسیله از ایشان و همکارانشان تقدیر و تشکر به عمل می آید. الزم است شرکت کنندگان محترم در فعالیت های آتی خود، حقوق مؤلفین را رعایت فرمایند.

زمان بندی دوسالانه

تاریخ اقدام
بهار ۱۳۹۶ برگزاری ۱۰ جلسه جهت نظرخواهی، هماهنگی و طرح موضوع به صورت متمرکز و انفرادی با اعضای شورای عالی هنرمعماری، شورای علمی وعملیاتی دوسالانه ، مراجع قانونی و حامیان ذیصلاح
پاییز ۱۳۹۶ اعلام فراخوان در رسانه های رسمی دوسالانه
۱۵  مرداد ۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال آثار در کلی هی بخ شهای دوسالانه
تا ۲۵ مرداد کنترل رعایت قوانین و کدبندی آثار
۲۵ و ۲۶ مرداد داوری ابتدائی و تعیین آثار اولی هی داوری کریستالی
۵ شهریور داوری کریستالی
۸ شهریور جشن دوسالانه، اعلام برندگان و اهدای جوایز مصادف با عید سعید غدیر خم

 

منبع : www.aoa.ir

فارسی سازی افزونه توسط پوسته وردپرس

هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد