مقالات

مقالات معماری - عمرانی - ابینه تاریخی و قدیمی ایرانی - شاهکارهای معماری جهان - بیوگرافی معماران مشهور جهان

>

آشنایی با فضا

عناصر هندسی مانند نقطه ،سطح و حجم می توانند بگونه ای چیده شوند که فضا را مفصل بندی کنند و آن را توضیح دهند درمعماری این عناصر پایه ای تبدیل به ستون ها و تیر های خطی ،دیوار ها و کف ها و بام های سطحی می شوند.

>

نورپردازی در بناهای تاریخی

در طرح معماری بناهای تاریخی ایران توجه خاصی به جلوه‎ها و کاربردهای نور روز شده و امروزه در قالب بازتاب سطوح شفاف، نورگیرها و روزنه‎ها، سایه روشن‎های ثابت و متغیر حاصل از آفتاب و… گاهی تا حد تعابیر فلسفی و اعتقادی به آن می‎پرد

>

طراحی داخلی

معماری داخلی آفرینش فضاست، فضایی که در عین زیبا و خاطره انگیز بودن عملگرا و کارآمد نیز باشد.در واقع طراح با تنیدن اصول فنی و تخصصی معماری داخلی با حس زیبایی شناسی مخاطبش است.

>