واحد فنی و مهندسی در پروژه‌های عمرانی و ساختمانی یکی از مهمترین و اصلی ترین واحدهای مورد نیاز پروژه می‌باشد. بعبارتی دیگر می‌توان گفت که واحد فنی و مهندسی حکم قلب پروژه را دارد و بایستی توجه بیشتری به آن بشود. اصولاً سهل انگاری در تشکیل دفتر فنی و مهندسی کامل و قدرتمند به ضرر پروژه تمام می‌شود، چون با ضعف یا نبودن دفتر فنی  و مهندسی نیازهای پروژه از قبیل داشتن نقشه‌های اجرائی، تهیه دستورکارها و صورتجلسه‌های به موقع، صورت برداری ازکارهای انجام شده و تهیه صورت وضعیت کار کرد و برگرداندن پول‌های هزینه شده به پروژه به موقع انجام نمی‌شود و همه اینها لطمات جبران ناپذیری به پروژه وارد می‌کند لذا بایستی به اهمیّت دفتر فنی و مهندسی توجه کامل نمود.

بر این اساس و از طرفی دیگر باید توجه داشت که برقراری نظامی قانونمند و منضبط در هر سیستمی موجب ارتقای کیفیت و بازده و عملکرد آن مجموعه بوده و امکان بروز خطا و اشتباه را به حداقل ممکن کاهش خواهد داد؛ با توجه به سرمایه کلانی که سالیانه در بخش دولتی و خصوصی برای صنعت ساختمان هزینه می‌گردد، توجه به کیفیت ساخت و ساز در جهت حفظ سرمایه ملی می‌بایست جزو اهم وظایف مهندسین و دست‌اندرکاران صنعت ساخت و ساز کشور قرار گیرد. واحد فنی و مهندسی شرکت انبوه سازی و سرمایه گذاری پی گذار آذر متشکل از مهندسین عمران ، معماری، سازه، تاسیسات و برق در تمامی پروژه های خود سعی دارد با تکیه بر دانش این مهندسین حداکثر استفاده بهینه را از متریالهای بکار رفته در پروژه های خود نموده و همچنین با رعایت اصول مهندسی پروژه های خود را به بهترین کیفیت تحویل کارفرمایان خود دهد.
برخی از وظایف این واحد به شرح ذیل میباشد:
۱- بررسی اجمالی ساختمان پروژه از نظر سازه ای
۲- ارائه نقشه های مهندسی ساخت
۳- تطبیق نقشه های معماری با نقشه های تاسیساتی و الکتریکال
۴- محاسبه سازه ای در خصوص تغییرات احتمالی نقشه ها حین انجام پروژه
۵- ارائه مشاوره به کارفرمایان در خصوص متریالهای پیشنهادی هر واحد